Mitsubishi Motors Vietnam

Header

TRẢI NGHIỆM CHẤT MITSUBISHI
REHEARSAL TẠI LÂM ĐỒNG

1. Chọn mẫu xe của bạn

Đã chọn

Xpander

Giá từ 560.000.000 VNĐ

Đã chọn

Xpander Cross

Giá từ 698.000.000 VNĐ

Đã chọn

Outlander

Giá đặc biệt từ 825.000.000 VNĐ

Đã chọn

Triton

Giá từ 760.000.000 VNĐ

Đã chọn

Pajero sport

Giá đặc biệt từ 1.110.000.000 VNĐ

Đã chọn

Attrage

Giá đặc biệt từ 380.000.000 VNĐ

Đã chọn

Xforce

2. Thông tin cá nhân

Điều kiện & đIều khoản về chính sách bảo mật*

• Tôi đã đọc và chấp thuận các Điều kiện & Điều khoản về Chính sách bảo mật

Cảm ơn Quý khách!

Chúng tôi đã nhận thông tin đăng ký của bạn. Vui lòng nhấn vào Nhận mã QR Code bên dưới để Check-in sự kiện.

Bạn muốn làm gì tiếp theo?

Bạn có thể tìm kiếm thêm thông tin liên quan từ menu bên dưới